Juankosken apteekki - Pharmacy of Juankoski

Säyneisen sivuapteekki

Muutoksia vuodelle 2018
- Vuoden 2018 alusta lähtien asiakas voi halutessaan ostaa yhtä kallista lääkettä kerralla sen määrän,
jolla hänen vuosiomavastuunsa (lääkekatto) ylittyy.
- Asiakas voi saada kalliit lääkkeet valtakirjamenettyllä apteekistamme vuosittaisen omavastuun hinnalla eli
605,13 euroa + lääkekohtainen omavastuu.
- Vuosittainen alkuomavastuu Kela-korvattavista reseptilääkkeistä on edelleen 50 euroa.
Nämä muuttuivat 2017
Korvattavien lääkkeiden hankintaväliä seurataan tarkemmin.
Erittäin kalliita lääkkeitä korvattuna vain kuukauden tarve kerrallaan.
Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan.
Epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos
niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan.
Kaikki lääkemääräykset muutuvat sähköisiksi.
Lääkemääräysten voimassaolo pitenee. Vuodenvaihteen jälkeen kirjoitetut reseptit ovat
voimassa kaksi vuotta.